biokataliza

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) ENZYMY' [gr.], fermenty — organiczne substancje 0 złożonej, często nie znanej jeszcze budowie, wytwarzane w Komórkach roślin lub zwierząt; biologicznie czynne, regulują przebieg różnych procesów życiowych, zasadniczo nie ulegają przy tym zużyciu (biokataliza, —kataliza); składają się z części białkowej, nośnika (apoenzym) i niebiałkowej (koenzym); istnieją e. rozszczepiające węglowodory (np. amylaza), białka (np...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
MEP PWN 1959. Mała encyklopedia powszechna PWN, wyd. 1, seria B, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.