bioklimat

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) W. Puczyński [224] wśród czynników wpływających na poziom sprawności fizycznej wymienia także bioklimat regionu, wskazując, że w warunkach klimatycznych, które umożliwiają dłuższe przebywanie dzieci na wolnym powietrzu, ich sprawność fizyczna (podobnie jak rozwój fizyczny) jest wyższa. Wreszcie podkreślić należy także fakt zaobserwowany między innymi przez J. Thomasa [250], że sprawność fizyczna dzieci podejmujących naukę wcześniej aniżeli to przewidywałby normalny tok jest na ogół wyższa niż roczników typowych...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Drozdowski, Zbigniew 1972. Antropologia sportowa. Morfologiczne podstawy wychowania fizycznego i sportu, Warszawa ; Poznań : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.