bioklimatologiczny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Należy wreszcie zaznaczyć, że zarówno odporność nieswoista, jak i odporność swoista zależą w określonym stopniu od wieku i płci osobnika oraz podlegają wpływom wielu czynników środowiskowych, modyfikujących ogólnobiologiczną reaktywność ustroju. Do czynników środowiskowych, o których mowa, należą np. zjawiska bioklimatologiczne, czynniki żywieniowe, czynniki tzw. stressorodne itp. Zagadnienia te w odniesieniu do zjawisk immunologicznych będą omawiane jeszcze przy końcu rozdziału (por. też rozdz. 4 - 9)...
Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Adres bibliograficzny:
Wolański, Napoleon (red.) 1972. Czynniki rozwoju człowieka. Wstęp do ekologii człowieka, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.