bioklimatyczny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Promieniowanie słoneczne. Natężenie'promieniowania słonecznego badane było w polskiej części Tatr na Kasprowym Wierchu (okres 1953—54) i w Zakopanem (okresy 1934—38 i 1953—54) przez Zakrenta [202], który opublikował wartości średnie i maksymalne promieniowania słońca na płaszczyznę prostopadłą, promieniowania całkowitego na płaszczyznę poziomą i promieniowania nieba na płaszczyznę poziomą. Badania te potwierdzają wysokie walory bioklimatyczne klimatu „solamego“ strefy szczytowej Tatr. Wyniki Chełchowskiego [19] uzupełniają obraz stosunków przez dodanie Gubałówki...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Wierchy - Wierchy (Kraków ; Warszawa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.