biokulturowy

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) filozofii kult. fiz. w system refleksji typu antropologicznego, scalającej całokształt nauk przyrodniczych 1 humanistycznych i tworzącej optymalną koncepcję człowieka jako „całości biokulturowej”, nie zastąpią „czystej” ogólnej refleksji filoz. z następujących powodów: antropologia jest nauką interdyscyplinarną i sama w sobie nie jest filozofią, lecz sumą empirycznych rezultatów współtworzących ją dyscyplin: nawet łącząc w zwarty system rezultaty poszczeg. dys...
Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Adres bibliograficzny:
Lipoński, Wojciech 1987. Humanistyczna encyklopedia sportu, Warszawa : Sport i Turystyka
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.