biolingwistyka

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) bau-bau (onomatopeiczna) teoria dotycząca powstania języka 8p. bazowe słowniki, opracowywanie ~ów 490 behawioryzm jako teoria naukowa 348; wpływ na lingwistykę amerykańską 349 bezpośrednie składniki w morfologicznej i syntaktycznej teorii dystrybucjonizmu 355 bilingwalne środowisko i zagadnienie języków w kontakcie 161 bilingwizm, włączenie zagadnienia ~u do badań nad językiem dzieci 167 binamość (dychotomia), zasada ~ i w strukturze opozycji dystynktywnych (fonologicznych) 301 binarne związki w syntagmach (według Bally’ego) 275; opozycje ~e w fonologii 293; zasada ~a (dychotomiczna) w fonologii 301 binaryzm w syntagmatyce Bally’ego 275; ~ w metodzie lingwistycznej Romana Jakobsona 301 — 303; znaczenie Jakobsonowskiego ~u metodologicznego w nauce 303-305 biolingwistyka Zipfa 488 biologiczny naturalizm w lingwistyce (darwinizm w lingwistyce, teoria „Stammbaum”...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Ivić, Milka 1975. Kierunki w lingwistyce, wyd. 2, rozszerz., przeł. K. Feleszko, A. Wierzbicka, Wrocław etc. : ZNiO
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.