biolog-odkrywca

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) rów, trwających 50 lat. Słuszności twierdzeń Dz. dowiodły zarówno wyniki późniejszych jego doświadczeń nad krzyżowaniem żółtych pszczół wł. z ciemnymi, jak i badania mikroskopowe jaj pszczelich. Ogromne zasługi Dz. jako biologa-odkrywcy i reformatora pszczelarstwa przyniosły mu po latach wielką sławę, a uniw. w Monachium 1872 nadał mu doktorat honoris causa. Do najważniejszych dzieł Dz. należą...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
WEP PWN 1962-1970. Wielka encyklopedia powszechna PWN. T. 1-13, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.