biologicznie

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) diastaza pozakomórkowa; przechodzi on także do przesięków. — Ferment włóknikowy i glikolityczny natomiast mają być diastazami śródkomórkowemi, gdyż pomijając to, że ferment włóknikowy nie przenika do przesięków, obydwa powstają tylko podczas rozpadu leukocytów; — zatem nie przenikają one poza ścianę komórkową nieuszkodzoną. Pozostaje to w zgodzie z tern, iż obydwa winny być reprezentowane przez nukleoproteidy, czyli przez ciała, związane biologicznie z budową wewnętrzną komórki nieuszkodzonej...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Arthus, Maurice 1922. Podstawy chemji fizjologicznej, przeł. M. Dominikiewicz, Warszawa : Trzaska, Evert i Michalski
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przysłówek

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.