biologiczno-biochemiczny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Zdecydowanie negatywna jest także ocena lęku, wynikająca z badań biologiczno-biochemicznych i patofizjologicznych. W rozdz. II cz. I omówiłam częściowo poglądy na ten temat Monakowa i jego współpracowników oraz Bruna, Menga, Bleulera i Selyego. Tu przypomnę, że wszyscy oni szkodliwość lęku wiążą z zaburzeniami w wydzielaniu dokrewnym...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Sikora, Jadwiga 1973. Obraz emocjonalności więźniów w świetle badań psychologicznych, biochemicznych i fizjologiczno-lekarskich, Wrocław etc. : ZNiO
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.