biologiczno-chemiczny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Licea ogólnokształcące. Reforma wniosła zasadnicze zmiany do treści programów nauczania w szkołach tego typu; przyjmując wspólny dla wszystkich uczniów liceum zakres wykształcenia ogólnego i politechnicznego, wprowadzono do planu nauczania w klasie IV zajęcia typu seminaryjnego w zakresie grup przedmiotów: humanistycznych, matematyczno-fizycznych, biologiczno-chemicznych, geograficzno-ekonomicznych oraz języków obcych (do wyboru przez uczniów); rozwinęły się również licea, w których lekcje prowadzone są w językach obcych (ros., ang., franc...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Prus, Bolesław 1968. Kroniki. T. 18, Warszawa : PIW
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.