biologiczno-filogenetyczny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Jeśli chodzi o wyjaśnianie ekspresji, trzy zasady Darwina zgadzają się doskonale z trzema prawami Wundta, tyle że Darwin ujmuje zjawisko raczej od strony biologiczno-filogenetycznej, Wundt zaś — psychofizjologicznie. Zwieńczeniem myśli Darwina jest zasada celowo kojarzonych przyzwyczajeń — idea typowo mechanistyczna. Siłą przyzwyczajenia ruchy pierwotnie celowe utrzymują się, choć dawno już przestały być celowe...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Plessner, Helmuth 1988. Pytanie o conditio humana. Wybór pism, przeł. M. Łukasiewicz, Z. Krasnodębski, A. Załuska, Warszawa : PIW
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.