biologiczno-fizjologiczny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) 15. „Kamieniem węgielnym socjologii duikheimowskiej jest przyjęcie założenia, że grupa społeczna nie jest prostą sumą jednostek, że stanowi ona całość swoistą, w której ramach zachodzą swoiste zjawiska i procesy, niesprowadzalne do zjawisk właściwych oderwanej jednostce ludzkiej. Stąd wniosek, że jednostkę w jej psychice, działaniu i całokształcie życia determinuje — poza elementami biologiczno-fizjologicznymi — grupa społeczna, w której jednostka ta żyje. Z tych założeń zrodziły się kategorie podstawowe dla socjologii Durkheimowskiej: „świadomość zbiorowa“, „przymus społeczny“, „wyobrażenia zbiorowe“, pamięć zbiorowa itd.lr>...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Czarkowski, Jan 1978. Wizja świata (Proroctwa i prognozy), Wrocław etc. ZNiO
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.
Sąsiedztwo a tergo