biologiczno-lingwistyczny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) nich połaciach dawnej Rzeczypospolitej polsko-litewskiej. Historycznie na pojęcie cywilizacji zachodniej złożyło się w przeciągu stuleci szereg prądów umysłowych i religijnych: styl życia średniowiecznego i filozofia scholastyczna, Renesans i Reformacja, XVIII-towieczny racjonalizm i XIX-towieczny romantyzm, który na początku bieżącego stulecia zaczął się wyradzać w różne formy biologiczno-lingwistycznego nacjonalizmu. Uniwersytet Wileński w okresie swego istnienia ulegał wszystkim tym prądom w większym lub mniejszym stopniu...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Kultura - Kultura (Paryż)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.
Sąsiedztwo a tergo