biologiczno-medyczny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) nice i gospodarce Ziemi. Dzięki obecności człowieka umożliwią one prowadzenie obserwacji w sposób znacznie bardziej kompleksowy i skoordynowany niż to było możliwe za pomocą obiektów bezzałogowych oraz zostaną wykorzystane jako pozaatmosferyczne obserwatoria astronomiczne lub laboratoria fizyczne, chemiczne i biologiczno-medyczne, umożliwiające prowadzenie badań w warunkach kosmicznych...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Gołębiowski, Janusz W. (red.) 1970. Świat w przekroju 1970, Warszawa : Wiedza Powszechna
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.