biologiczno-moralny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) konflikty środowiska. Okazuje się między innymi, że nacjonalistyczny watażka ukraiński jest przyrodnim bratem bohatera, pańskiego dziecka z dworu, krwawe ekscesy tamtego człowieka zyskują w ten sposób szersze uzasadnienie, chodzi tu bowiem nie tylko o polityczną ideę, ale także o bunt nieprawego, pozbawionego klasowych i rodzinnych przywilejów syna. Faszyzm ukraiński zamienia się w takim ujęciu w specyficzny faulknerowski twór, w którym pierwiastek polityczny wiąże się z pierwiastkiem biologiczno-moralnym, ciemny zbrodniczy żywioł przeciwstawia się tu cywilizacji opartej na przywileju. Odojewski pisze pod dużym wpływem Faulknera, ale umie ten rodzaj wizyjności nasycić własnymi, sugestywnie podanymi treściami. Zdaje się więc, że można tu mówić o autentycznym literackim pokrewieństwie, wynikającym z podobnych doświadczeń młodości...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
RLit - Rocznik Literacki (Warszawa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.