biologiczno-naturalistyczny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Obie próby, biologiczno-naturalistyczna Schleichera i „socjologiczna” Durkheima — de Saussure’a zapewnienia „autonomii” językoznawstwu przez wyodrębnienie go od człowieka, przez pojmowanie tej nauki jako opartej na przedmiocie od człowieka niezależnym, zawiodły, prowadząc w rezultacie do powikłanych, dotąd często nie przezwyciężonych nieporozumień. Nie omawiam tu innych, bardzo licznych prób...
Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Adres bibliograficzny:
Doroszewski, Witold 1966. Wśród słów, wrażeń i myśli. Refleksje o języku polskim, Warszawa : PIW
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.
Sąsiedztwo a fronte
Sąsiedztwo a tergo