biologiczno-neurologiczny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) wizmu. Perspektywy badawcze winny w głównej mierze skupić się na powiązaniu dynamiczności rozwoju procesów mózgowych z jednoczesną autonomicznością procesów uczenia się. Teoria poznania wymaga ścisłej identyfikacji celów i założeń glottodydaktycznych z uwarunkowaniami biologiczno-neurologicznymi, socjologicznymi i pragmatyczno-lingwistycznymi. Autonomia procesów nabywania leksyki obcojęzycznej wyraża się w następujących założeniach: a) Funkcjonalno-znaczeniowy model przekazu i nabywania leksyki obcojęzycznej winien opierać się na psychologiczno-dydaktycznym koncepcie strategii uczenia się. Tak zdefiniowany cel działania pozwala uchwycić wszystkie sub...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Grabska, Marcelina (red.) 2000. „Słowa, słowa, słowa” ... w komunikacji językowej, Gdańsk : UG
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.
Sąsiedztwo a fronte
Sąsiedztwo a tergo