biologistyczno-natywistyczny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Innym rzecznikiem koncepcji biologistyczno-natywistycznej był E. H. Lenneberg. Głosił on tezę, że język jest specyficzną właściwością gatunku ludzkiego, która — jako predyspozycja — zakodowana jest genetycznie. W swym podstawowym dziele Biological foundations oflanguage (1967) Lenneberg zgromadził różnorakie dowody empiryczne przemawiające za tą hipotezą. Dowodził on,...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
BPTJ - Biuletyn Polskiego Towarzystwa Ję­zy­ko­znawczego (Kraków / Wrocław / War­szawa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.