biologizacja

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Wbrew twierdzeniu M. Gepperta, że Pawłów dąży do sprowadzenia czynności intelektualnych (związanych z działaniem drugiego układu sygnałowego) do impulsów nerwowych, Pawłów nazywa już wrażenia zmysłowe, owe twory ze sfery pierwszego układu sygnalizacyjnego najprostszymi subiektywnymi sygnałami obiektywnych stosunków organizmu ze środowiskiem zewnętrznym82, wspólnymi działalności psychicznej wyższych kręgowców i człowieka. Są to — zdaniem Pawłowa — sygnały bezpośrednio odzwierciedlające otaczające nas zewnętrzne środowisko. Pawłów daleki jest przy tym od biologizacji przeżyć psychicznych człowieka; stara się on bowiem uwzględnić również ich uwarunkowanie społeczne...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
SFil - Studia Filozoficzne (Warszawa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.