bioluminescencja

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Niezależnie od rodzaju wzbudzenia rozróżnia się: fluorescencję — 1. trwającą tylko podczas działania czynnika wzbudzającego, oraz fosforoscenc j ę — 1. trwającą również po ustaniu działania czynnika wywołującego ją, np. świecenie fosforów trwa czasem miesiące po ustaniu działania bodźca; 1. o rg a n i z m ó w -—bioluminescencja...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
MEP PWN 1959. Mała encyklopedia powszechna PWN, wyd. 1, seria B, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.