biomasa

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) wody subarktyczne O.S. mają przewagę bruzdnic z domieszką okrzemek; w wodach tropikalnych natomiast dominują i są najbardziej urozmaicone Coccolithophoridae. Wskaźniki biomasy w strefie powierzchniowej wód otwartych są niewielkie, rzędu dziesiątków mg./m3, wzrastają natomiast w strefach spotkań prądów ciepłych z chłodnymi, np. w rejonie Kuro Siwo i Oja Siwo...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
WEP PWN 1962-1970. Wielka encyklopedia powszechna PWN. T. 1-13, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.