biomatyczny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) tworząca zarazem elementarną strukturę narracyjną. Wyróżnia się sześć binarnie opozycyjnych aktantów: Podmiot-Przedmiot, Pomocnik-Przeciwnik, Nadawca - Adresat Aktanty złączone w porządku trójkowym przez tzw. człon mediacyjny: Nadawca-Przedmiot-Odbiorca, Pomocnik-Podmiot-Przeciwnik stanowią zalążki akcji biomatyczny - przestrzenny w sensie naturalnym ale zsemiotyzowanym; przestrzeń biomatyczna obejmuje nie tylko kategorie geometryczne (topologiczne, metryczne i rzutowe (projectives), lecz przede wszystkim fizyczne, konstytuujące środowisko aerologiczne (aerolique), termiczne, foniczne, świetlne...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Greimas, A.-J. 1993. O niedoskonałości, tłum. A. Grzegorczyk, Poznań : UAM
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.