biomedyczny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Preparaty betapromieniotwórcze o niskich energiach (np. 3H, 14C) rozpuszcza się tworząc roztwór ze scyntylatorem, który następnie umieszcza się w kuwetach polietylenowych lub szklanych o pojemności najczęściej 10-20 ml, wkładanych do licznika scyntylacyjnego. Technikę napromieniowania wewnętrznego (preparat jest wówczas zmieszany ze scyntylatorem) stosuje się głównie w pomiarach biomedycznych i radiochemicznych. Scyntylatory ciekłe do napromieniowania zewnętrznego (preparat promieniotwórczy znajduje się tu na zewnątrz zbiornika ze scyntylatorem) znajdują zastosowanie jako osłony antykoincydencyjne do eliminowania biegu własnego innych detektorów oraz jako wysokoczułe detektory promieniowania gamma w licznikach skażeń ciała [48], umożliwiając detekcję takich izotopów jak 137Cs i 40K na poziomie (0,5-1)-10'9 Ci...
Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Adres bibliograficzny:
Piątkowski, Adam, Scharf, Waldemar 1972. Aparatura radiometryczna w medycynie i biologii, Warszawa : PZWL
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.