biometria

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Ponieważ termin ten wzięty z angielskiego, dał powód do różnych nieporozumień, powstałych głównie w psychologii niemieckiej, które przeniosły się i do nas, nie od rzeczy będzie umieścić parę uwag historycznych o istocie testów. Twórcą tej metody jest Anglik Francis Galton, wybitny biolog i założyciel biometrii, który w dziele „Badania uzdolnień ludzkich“ (Inquiries into Human Faculty) (1883) podjął pierwszy systematyczne prace nad różnicami indywidualnymi u ludzi na podstawie matematyczno-statystycznej i wprowadził pierw...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Biegeleisen-Żelazowski, Bronisław 1949. Poradnictwo zawodowe. Przewodnik dla nauczycieli, psychologów, lekarzy, kierowników poradni zawodowych, świetlic i organizacyj zawodowych, Kraków : Zapiór i Ska
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.