bioorganicystyczny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) nień bez względu na swe obowiązki społeczne. Jednym ze środków przeciwdziałania takiemu upadkowi było kultywowanie przez pisarza poczucia wewnętrznej łączności jednostki z życiem powszechnym. Znalazło to wyraz w koncepcjach bioorganicystycznych, solidarystycznych i w ujmowaniu treści pracy umysłowej ludzi na tle dziejów kultury i cywilizacji. Celem twórcy było wzbudzenie przeświadczenia, że jednostka jest członkiem większej całości, ogniwem w postępie dziejowym, spojonym organicznie z przeszłością i oddziaływającym na przyszłe losy ludzkości i swego społeczeństwa (w tym przejawiał się pozytywistyczny prospektywizm). A to miało czynić najgenialniejszych nawet lu...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Mazan, Bogdan 1991. Wczesne dramaty Aleksandra Świętochowskiego. Niewinni, Ojciec Makary, Piękna. Zarys monograficzny, Łódź : UŁ
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.
Sąsiedztwo a tergo