biopsychologiczny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) ligencja dzieci i młodzieży, jako kryteria postępów szkolnych. Ten kierunek badań wspierała psychologia, a jego najbardziej reprezentatywnym wyrazem były głośne próby pomiarów inteligencji A. Bineta6 i W. Sterna 7, Helena Radlińska, nie negując uzależnień biopsychologicznych rozwoju, wskazała z całą ostrością na uzależnienia społeczne, środowiskowe...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
KPed - Kwartalnik Pedagogiczny (Warsza­wa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.
Sąsiedztwo a tergo