biopsyjny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) wet biopsyjnych wątroby, oznaczanie Austraiia-antygenemii posiada istotną wartość diagnostyczną dla rozpoznania różnych postaci wirusowego zapalenia wątroby. Zgodnie z naszymi poprzednimi spostrzeżeniami, jak też z opiniami innych autorów [2, 3, 4, 5, 11, 13], potwierdziliśmy, że przy zastosowanej przez nas metodzie badania, obecność Australia-anty...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Iwankiewicz, Stanisław (red.) 1971. Magistro et medico. Profesorowi doktorowi habilitowanemu doktorowi honoris causa Antoniemu Falkiewiczowi w czterdziestopięciolecie pracy naukowej, pedagogicznej i lekarskiej, Wrocław : Akademia Medycvzna
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.