biotyczno-chemiczny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) HUMIECKI Stefan, data ur. nie znana, zm. 28 V 1736, wojewoda podolski od 1706; po śmierci Jana III Sobieskiego został wybrany posłem na sejm konwokacyjny 1696, potem jego marszałkiem ; zwolennik franc, kandydatury księcia Conti, po elekcji jego i Augusta zorganizował rokosz profranc, w Łowiczu; 1698 uznał jednak Augusta II; uczestniczył w pertraktacjach z Turkami i Tatarami, o których relacje wydał drukiem (Relacya Komissyi in anno 1699 circa evacuationem Kamieńca odprawionej... 1718); 1735 uznał wybór Augusta III, HUMIFIKACJA Pac.], biotyczno-chemiczny proces wytwarzania związków —> humusowych i powstawa770 HUMUSOWE ZWIĄZKI...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
WEP PWN 1962-1970. Wielka encyklopedia powszechna PWN. T. 1-13, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.