bismarkizm

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) W tym nader skrótowym ujęciu stanu badań nad Wyspiańskim pomijam okres pierwszych lat po ostatniej wojnie, kiedy przepędzano z naszego teatru sztuki Wyspiańskiego, ratując jedynie Wesele, ściślej — tylko „realistyczne skrzydła”24 i szafowano politycznymi inwektywami na temat nacjonalizmu poety piszącego „z pozycji zatroskanego ideologa burżuazji” i rehabilitującego „bismarkizm” 25. Warto natomiast zatrzymać się chwilę nad studiami o Wyspiańskim z lat ostatnich, kiedy coraz częściej pada Schillerowskie określenie poety jako przede wszystkim wielkiego artysty teatru. O tym znamiennym...
Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Adres bibliograficzny:
Jakubowski, Jan Zygmunt 1988. Trwałe przymierza, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.