bituminizacja

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Ropa naftowa jest mieszaniną węglowodorów, to jest związków węgla i wodoru. Jest ona płynna lub półpłynna, o barwie żółtej, zielonej bądź czarnej. Czasem jest bezbarwna. Występuje przeważnie w porowatych skałach osadowych. Ropa naftowa jest wynikiem procesu, który nazywa się bituminizacją, a polega na przemianie chemicznej, bez dostępu powietrza, substancji organicznych znajdujących się w wodzie morskiej. W sąsiedztwie ropy naftowej występują gazy ziemne czyli lotne węglowodory...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Radlicz-Rühlowa, Halina 1968. Co to jest kamień, Warszawa : Wydawnictwa Geologiczne
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.