biurokratyczno-militarystyczny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) polowej, czy ta ma w tej sprawie jakieś wątpliwości. Kompania nic przeciwko mnie, ani przeciwko moim czterem towarzyszom, którzy są w podobnej sytuacji, nie miała, nawet nam wszystkim dobre świadectwo wystawiła. Ale tu trafiliśmy na sęk biurokratyczno-militarystyczny: 45-ta kompania przydzielona została w polu do jakiegoś nowego batalionu. Szef tego batalionu, z nie znanej mi przyczyny, zaprotestował nie tylko przeciwko mnie, ale przeciwko nam wszystkim i żaden z nas w ten sposób nie dostanie się na kurs. [...] To byłby pierwszy akt tragedii. Akt drugi jest taki: W pierwsze święto zażądano nagle od mej kompanii dwóch gefreiterów...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Iwicki, Józef 1978. Z myślą o Niepodległej... Listy Polaka, żołnierza armii niemieckiej, z okopów I wojny światowej (1914-1918), Wrocław etc. : ZNiO
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.