biwaczek

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Magda, kto wie, jak długo bym się błąkał. Nie odwodziła mnie ni słowem, ale samo to, iż znalazła się na trasie mego marszu, stało się wezwaniem do rewizji pierwotnego planu. Czy warto było burzyć to, czego się było tak blisko? Zamienić potężny bastion z żelaznymi w nim prawami na mały biwaczek z pozorną wolnością, za którą trzeba tyle płacić? Nie będzie tu miejsca na moją koncepcję odrębności. Nastąpiło we mnie przetasowanie pokładów. Wypełniałem się z wolna przy...
Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Adres bibliograficzny:
Abdański, Adam 1982. Romans z miasteczkiem, Łódź : Wyd. Łódzkie
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.