bizantyjsko-bałkański

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Wyraźne ożywienie występuje także w zakresie architektury i sztuki zdobniczej. Budownictwo sakralne stało się ponownie bardziej okazałe. Pod względem stylistycznym usiłowało ono wiązać miejscowe tradycje bizantyjsko-bałkańskie z ogólnoeuropejskimi elementami sztuki renesansu i baroku. Najbardziej interesujący...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Maruszczak, Henryk 1971. Bułgaria, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.