bladoniebiesko

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Żarówki o Świetle dziennym mają bańkę pochłaniającą część promieniowania czerwonego, przez co żarówki świecą bladoniebiesko. Żarówki iluminacyjne, ze szkła kolorowego, stosuje się do iluminacji i ciemni fotograficznych...
Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Adres bibliograficzny:
Troskolański, Adam Tadeusz (red.) 1960. Mała encyklopedia techniki, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przysłówek

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.