bladozielonawy

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) FOLIDOID, minerał, uwodniony glinokrzemian potasu, glinu, żelaza i magnezu, o składzie chcm. pośrednim między grupą hydromik (—► łyszczyki) a glaukonitem; krystalizuje w układzie jednoskośnym, tworząc mikrokrystaliczne, bladozielonawe łuski; występuje w morskich osadach marglistych (margle, iły, wapienie i piaskowce margliste)...
Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Adres bibliograficzny:
WEP PWN 1962-1970. Wielka encyklopedia powszechna PWN. T. 1-13, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.