blagierstwo

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) podległością.“ („Kurier Warszawski“, nr 38.) Przewidywania prasy polskiej nie spełniły się jednak: Aczyńcy ostatecznie niepodległość swą niestety utracili; Sumatra cała została podbita przez Holendrów przy zezwoleniu Anglii; już w nrze 55 z 12 III „Kurier Warszawski“ pisał: „Gaskońskie blagierstwo tylko mogłoby kampanię obecną przedstawiać jako pomyślną dla Holendrów; w kolei czasu wszakże z podobnych kampanii złoży się ostatecznie zagłada niepodległości Aczyńskiej. Malajczycy, przeczuwając może ten koniec, żałośnie oskarżają Anglików o zdradę. Wiadomo, że układ z Anglią z r. 1871 dał Holendrom możność nieograniczonego gospodarowania na Sumatrze.“...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Prus, Bolesław 1956. Kroniki. T. 1. Cz. 1, Warszawa : PIW
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.