blankizm

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Spotkałem starego przypadkiem w Komitecie Działania, składającym się z delegatów partji i związków zawodowych. Vaillant stał się podobny do swego własnego cienia,— cienia blankizmu, połączonego z tradycjami wojen sansculotte'ôw w epoce Rajmunda Poincaré’go. Francja przedwojenna, pozbawiona przyrostu ludności, posiadająca konserwatywne formy życia i myślenia gospodarczego, wydawała się Vaillant’owi jedynym krajem postępu i ruchu, krajem wybranym, narodem-oswobodzicielem, którego dotknięcie wystarcza, aby pobudzić inne narody do życia duchowego...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Trocki, Lew 1930. Moje życie. Próba autobiografji, przekł. J. Barski, S. Łukomski, Warszawa : Bibljon
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.