blastocel

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) rządy trawienne; 2) zool. Jama ustna: 1 — grzbiet wolne przestrzenie w ciele języka, 2 — języczek, 3 — zwierzęcia; j. c. p i e r w o t- migdałek podniebienny n a, powstaje z zarodkowej jamy blastuli (blastocelu) i jest ograniczona ektoi entodermą; u zwierząt dorosłych występuje tylko u niektórych bezkręgowców; j. c. wtórna, celoma, zarodkowa jama w obrębie mezodermy, a u zwierząt dorosłych powstająca z niej przestrzeń, gł. między trzewiami a wewnętrznymi ścianami ciała...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
MEP PWN 1959. Mała encyklopedia powszechna PWN, wyd. 1, seria B, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.