blaszankowy

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) W czasie, gdy mieszkałem w tym mieście, tereny zajęte pod bidonville okazały się już potrzebne pod budowę nowoczesnych gmachów. Pakowali więc właściciele te blaszano-tekturowe „pałace“ na platformy konne i przewozili je na inne miejsce. Ten exodus blaszankowego miasta miał w sobie coś z groteski i makabry. Pocieszne, rozpadające się domki jak dla lalek, rozlatywały się od wstrząsów na wybojach, a właściciele ich czy tylko lokatorzy, idąc za platformą zbierali odrywające się deski, kawałki blachy i smołowanej tektury. A wszak to ci właśnie ludzie zbudo...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Miazgowski, Bronisław 1958. Maroko ziemia czerwona, Warszawa : Wiedza Powszechna
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.