blatnohradzki

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) kawą listę świadków. Otwiera ją Henryk IV, figuruje na niej m. in. Bolesław, książę polski, czyli Śmiały, wreszcie szereg rycerzy margrabiego Echeberta, w znacznej części Słowian: na 22 rycerzy przynajmniej 10 występuje pod wyraźnie słowiańskimi imionami 498, tak że stosunek między dwiema narodowościami — biorąc jeszcze pod uwagę, że niejeden rycerz słowiański mógł. już przybrać imię niemieckie — był zapewne lepszy dla Słowian, niż to wynika z listy kościoła blatnohradzkiego z r. 850. Na podstawie tedy już tego tylko dokumentu można się przekonać, że możni słowiańscy nie tylko weszli w skład klasy feudałów, ale weszli masowo, tylko że szybka asymilacja z górą niemiecką stoi dziś na przeszkodzie rozpoznaniu procesu zanikania w materiale źródłowym. Odpaść więc muszą podniesione poprzednio wątpliwości co do podstaw majątkowych arystokracji słowiańskiej...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Łowmiański, Henryk 1953. Podstawy gospodarcze formowania się państw słowiańskich, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.