blokowo-pasmowy

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) zbyt duże zazwyczaj rozmiary osad. Gruntownej zmianie uległ obraz osadniczy ziem tego zaboru, wyróżniając je od tej pory od innych regionów Polski: powiększyła się ogólna liczba jednostek osadniczych poprzez powstanie sporej liczby odrębnych osiedli folwarcznych, które stały się dominujące w krajobrazie Wielkopolski i Pomorza; przebudowane wsie otrzymały regularne kształty wsi liniowych, rzędowych, ulicowych czy placowych; zaprowadzono regularny blokowy lub blokowo-pasmowy układ gruntów...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Mączak, Antoni (red.) 1981. Encyklopedia historii gospodarczej Polski do 1945 roku. T. 1-2, Warszawa : Wiedza Powszechna
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.