bloomfieldowski

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) nowane są przez wcześniejsze zdarzenia i zjawiska i podlegają prawom przyczynowym, tak iż wrażenie wolności i wyboru jest całkowicie iluzoryczne. Behawióryzm, o którym wspominaliśmy w rozdziale 2 w toku rozważań nad bloomfieldowską teorią języka, jest zatem pewną szczególną wersją fizykalizmu i determinizmu.) Chomsky’ego wizja człowieka jest całkowicie odmienna: żywi on przekonanie, że jesteśmy wyposażeni w szereg swoistych zdolności (którym nadajemy nazwę „umysłu”), odgrywających istotną rolę w przyswajaniu sobie wiedzy i umożliwiający ch nam działania dowolne, niezdeterminowane przez zewnętrzne bodźce środowiska (choć podlegające pewnym wpływom z ich strony). Kwestie te podnosi Chomsky...
Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Adres bibliograficzny:
Lyons, John 1975. Chomsky, tłum. B. Stanosz, wyd. 2, Warszawa : Wiedza Powszechna
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.