bożodajnia

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) wy ( mech.) KOJibfl pl kołki, paliki, tyczki *—' c nepeKJiaAMHaMM słupki z poprzeczkami do suszenia siana KonłOMMM kłujący, kolczasty KO/iłOMKa / kolec KomoHKa / patrz KpywMHa cnd6nTe/ibHas ~ Bep6/iK»Kbfl (Alhagi camelorum Fisch.) bożodajnia, ciernia wielbłądzia (bot.) KOiiłoujKa / Tpexwrnaa (Gasterosteus aculeatus L.) ciernik...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
WEP PWN 1962-1970. Wielka encyklopedia powszechna PWN. T. 1-13, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.