bocianowaty

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Właściwym terenem stosowalności formantu -owat- stały się formacje innego typu. Można by je zaklasyfikować jako deminutiva odrzeczownikowe. W tej grupie znajdą się przymiotniki derywowane od rzeczowników a oznaczające kogoś lub coś mającego cechy podstawowego rzeczownika w stopniu zmniejszonym37. Tak np.: „szyja bocianowata“ L. to 'podobna do bocianiej’, „człowiek gburowaty“ to nie gbur, ale, jak określa Linde, 'zarywający gbura’, „kształt gruszkom aty^ to 'kształt zbliżony do tego, jaki ma gruszka’, „człowiek papugowaty“ to 'na papugę pochodzący’ L...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Kurkowska, Halina 1954. Budowa słowotwórcza przymiotników polskich, Wrocław : Zakład im. Ossolińskich
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.