bolszewicko-socjalistyczny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) 31 X 1922). Wrogami faszyzmu są „idee, które wychodzą z kół masońskich, socjalistycznych, komunistycznych i żydowskich” (K. Poz., 29 X 1922). Pisano, że faszyści: „Terrorowi bolszewickiemu przeciwstawili siłę zorganizowaną uzbrojonych swoich oddziałów. Przełamali terror bolszewicko-socjalistyczny” (K. Poz., 1 XI 1922)...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Kamińska-Szmaj, Irena 1994. Judzi, zohydza, ze czci odziera. Język propagandy politycznej w prasie 1919-1923, Wrocław : Towarzystwo Przyjaciół Po­lo­ni­sty­ki Wrocławskiej
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.
Sąsiedztwo a tergo