bonerowski

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Rozpatrując piwnice domów zauważa się, że oprócz częstych układów dwutraktowych, które nie zawsze mają trakty tej samej głębokości, najczęściej tylny trakt jest płytszy: np. w kamienicy bonerowskiej Rynek Gł. 9 — występuje pośrodku wąski trakt szerokości około 1,60—2 m...
Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Adres bibliograficzny:
OchrZab - Ochrona Zabytków (Warszawa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.