boolowski

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) boolowskim funkcji w postaci prostej) będzie zbiór {i?32, Ri0, Rzi> ^2o}n» gdyż funkcję wzbudzeń o postaci f = x1 x2f3 + xx X2f2 + Xx x2fx + Xx X2fo można przedstawić w formie wyrażenia /= *1 x2f3 + xj2+x2fx +f0 tylko wtedy, gdy h — /2) fi — fo» fi — fi > fi — fo Przyjmijmy typ jednorodności funkcji /(xl5..., xm, qx, ..., qp), jednorodnej dla zmiennych xl9...»xm określać wektorem (c1#..., cm): ct = 1, jeśli xt występuje w minimalnym wyrażeniu boolowskim funkcji / w postaci prostej, natomiast c< = 0, jeśli w postaci zanegowanej. Taki opis pozwala w prosty sposób wyznaczyć warunki jednorodności. Na przykład dla f = x 1 x2f0+*2/1 + xt x2f2 + Xl x2f3 warunki jednorodności wyznaczamy następująco. Zapisujemy wektory (ct, c2) e {0, l}2 w naturalnym kodzie binarnym: {00, 01, 10, 11)...
Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Adres bibliograficzny:
Weiss, Peter 1967. Rozmowa trzech idących, przeł. S. Błaut, Warszawa : PIW
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.