boranowy

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) * ; \ Wykonanie: 1/ Do dwóch suchych kolhek o pojemności 300 ml wlać po 150 ml wody destylowanej, po 50 ml buforu boranowego i po 5,0 ml roztworu 2 t wody utlenionej. Do jednej z kolbek dodać 5,0 ml KMn0^/0,02 n/, do drugiej taką samą 'ilos5ć wody destylowanej. W warunkach pH ustalonych przez bufor \boranowy tworzy się z użytego KMnO^ koloidalny MnOg...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Moczulska, Antonina 1981. Ćwiczenia laboratoryjne z chemii fizycznej dla studentówe biologii, Słupsk : WSP
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.