borelioza

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) - jednorazowa dawka 1 g. w chorobie z Lyme (borelioza) - dorośli i dzieci powyżej 12 roku życia - 500 mg dwa razy dziennie przez 20 dni. Dzieci: w większości zakażeń - 125 mg dwa razy dziennie (lub 20mg/kg/dobę w dwóch dawkach), maksymalnie do 250 mg na dobę. Od 2 roku życia w zapaleniu ucha środkowego lub poważniejszych zakażeniach - 250 mg dwa razy dziennie (lub 30 mg/kg/dobę w dwóch dawkach), maksymalnie do 500 mg na dobę. Nie ma doświadczeń klinicznych z podawaniem leku dzieciom poniżej 3 miesiąca życia. Działania niepożądane: są na ogól łagodne i mają charakter przejściowy. Obserwowano pojedyncze przypadki rumienia wielopostaciowego, zespołu Stevens-lohnsona, toksycznego martwiczego zapalenia skóry (TEN), reakcje nadwrażliwości. U niewielkiej ilości pacjentów obserwowano zaburzenia ze strony przewodu pokarmowego, rzadkie przypadki rzekomobłoniastego zapalenia jelita grubego. W przypadku zastosowania aksetylu cefuroksymu w chorobie z Lyme (borelioza), może wystąpić reakcja Jarisch-Heniheimera. Odnotowano bardzo rzadkie przypadki żółtaczki, bólów głowy. Postacie leku: tabletki 125 mg, 250 mg, 500 mg po 10 sztuk w opakowaniu, zawiesina 125 mg/5 ml w butelkach po 50 ml i 100 ml, saszetki po 125 mg i 250 mg, po 10 sztuk w opakowaniu. Szczegółowe informacje dostępne na życzenie...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Abdański, Adam 1982. Romans z miasteczkiem, Łódź : Wyd. Łódzkie
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.