bornholmski

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) i na całe miasto. Przezwaliśmy go dzięciołem, którego przypominał i z wyglądu, i z obyczajów, ponieważ zupełnie bez potrzeby wbijał w głowy swych podwładnych po dziesięć razy jedno i to samo. Krąg jego zainteresowań literackich ograniczał się do „Biednej Lizy“ i „Wyspy Bornholmskiej“2, z której szczególnie lubił deklamować na głos „Prawa potępiają przedmiot mej miłości“, a wreszcie do kilku pieśni z „Rusałki“. Był namiętnym bywalcem teatralnym, a najbardziej lubił piruety baletowe. Nie miał jednak wiele okazji do bywania w teatrach stołecznych, ponieważ większą część życia spędził na prowincji...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Puszkin 1955. Puszkin we wspomnieniach swoich współczesnych, tłum. I. Tuwim, J. Stawiński, Warszawa : Czytelnik
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.